Leuningtjes header

Sociaal Cultureel Centrum in Poeldijk

Steun De Leuningjes

goed voor Poeldijk!

14 december 2015

U kunt uw diigitale handtekening en mening achterlaten op onze contactpagina.

Ingezonden brief namens verschillende verenigingen in De Poeldijker:

LEUNINGJES MOET BLIJVEN !!!!!

Dit klinkt als een aktiekreet en dat is het ook geworden. Helaas moeten we deze laatste Poeldijker gebruiken om de Poeldijkers op te roepen in aktie te komen voor het behoud van de Leuningjes. Want dat is wat er aan de hand is, het zou zo maar kunnen dat de gemeentepolitiek besluit de Leuningjes te sluiten en af te stoten en dat mogen we niet laten gebeuren.

Na de vondst van asbest in de Leuningjes is een en ander in en stroomversnelling gekomen. Door de grote kostenpost die hierdoor voor de gemeente ontstaat (zij zijn hiervoor niet verzekerd) en het gemeentebeleid dat er per dorpskern maar één “sociaal/cultureel” gebouw door de gemeente wordt ondersteunt maakt de Gemeente nu een afweging tussen de Leuningjes en het oude Dario Fo gebouw in de Voorstraat. Ook het moderniseren van de Leuningjes wordt hierin meegenomen waardoor er al gauw een gat tussen de twee gebouwen ontstaat ten nadele van de Leuningjes. Zoals als altijd wordt dit gezien als een geldkwestie en lijken de voor- en nadelen van de gebouwen buiten beschouwing te worden gelaten. Ook lijkt de Gemeente eerst de beslissing te nemen en dan pas verder te gaan kijken of een eventuele keuze voor het Dario Fo gebouw wel verstandig is, of er wel huurders voor zijn, of het wel praktisch is en of het wel economisch te exploiteren valt.

Namens bijna alle verenigingen/huurders/gebruikers van de Leuningjes hebben we al een brief naar burgemeester, wethouders en de gemeenteraad gestuurd waarin we onze zorg over de ontwikkelingen uitspreken en de voordelen van de Leuningjes voor deze groep en de hele gemeenschap hebben aangegeven. Ook de nadelen van het alternatieve gebouw hebben we proberen te verwoorden. Vooralsnog lijkt in niets erop dat de gemeentepolitiek hier iets mee doet.

Hieronder een verkorte opsomming zoals weergegeven in genoemde brief:

Pluspunten Leuningjes:

-          Grootte van de zaal (Gerbera)

-          Grootte van het podium

-          Functionaliteit zaal

-          Tegelijkertijd te gebruiken door veel verschillende gebruikers

-          Bereikbaarheid / ruime parkeergelegenheid

-          Samenwerking tussen verenigingen doordat men dicht bij elkaar zit, bv sinterklaasmusical

-          Sociaal culturele karakter

-          Diversiteit aan huurders / gebruikers

-          (Commerciële) exploitatie biedt nog vele mogelijkheden

-          Overdag en ’s-avonds met verschillende activiteiten te vullen

-          Enige zaal in het Westland met voldoende ruimte / nooduitgangen / veiligheid voor groepen rolstoelgebruikers (zoals bv bijeenkomsten van De Zonnebloem)

Nadelen Dario Fo gebouw:

-          Te kleine zaal

-          Gebouw te klein voor alle verenigingen die nu in de Leuningjes gehuisvest zijn

-          Geluidsoverlast bij meerdere verschillende huurders tegelijk

-          Geen parkeergelegenheid

-          Na gereedmaken pand waarschijnlijk duurdere huren voor kleinere ruimten

-          Ook ruimte voor opslag van spullen door verenigingen ?

Inmiddels zal u misschien ook al in de media hierover iets gehoord, gezien of gelezen hebben. Het is zaak om de publieke opinie over dit onderwerp duidelijk naar de gemeente toe te ventileren en we proberen via de media zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het kan toch niet zo zijn dat de 40 jarige Leuningjes  uit ons dorpsbeeld gaat verdwijnen. De grootste zaal van het hele Westland met duizend en  één mogelijkheden is toch gewoon noodzakelijk voor een gemeente van 100.000 inwoners. Wat gaat er gebeuren met alle activiteiten die nu in de Leuningjes plaatsvinden ? Die kunnen niet allemaal terecht in het pand aan de Voorstraat. Alle kosten die verenigingen en huurders hebben gemaakt om de ruimtes zo functioneel mogelijk te kunnen gebruiken zijn dan voor niets geweest en leveren hun aanzienlijke kostenposten op. Het is maar de vraag of alle verenigingen de nodige kosten met betrekking tot het noodzakelijke vertrek uit de Leuningjes en het krijgen van nieuwe geschikte ruimtes kunnen opbrengen en daardoor het bestaan van die verenigingen in gevaar zal brengen.

Laten we dit met zijn allen gewoon gebeuren of verheffen we onze stem !!!

Natuurlijk gaat het om een hoop geld maar het gaat ook om onze bloeiende gemeenschap waarin de voorzieningen en activiteiten de laatste jaren al sterk zijn verminderd. Door tegenvallers veroorzaakt door slecht beleid moeten wij op de blaren zitten en daar hebben we geen zin in !!

Ga naar de site van de Leuningjes, www.deleuningjes.nl , laat uw digitale handtekening en mening achter zodat we deze in grote getale kunnen aanbieden bij  de gemeente. Laten we als Poeldijkers en Westlanders opkomen voor het behoud van één van onze belangrijke voorzieningen die het leefniveau van onze gemeenschap vergroot. Daarnaast zullen we waar nodig het bestuur van de Leuningjes moeten ondersteunen in hun zoektocht naar een betere exploitatie van de Leuningjes.

Steun dit initiatief en onderteken, één voor allen-allen voor één !!!!!!!!!!!!!!!!!!!