Leuningtjes header

Sociaal Cultureel Centrum in Poeldijk

Binnenkort duidelijkheid over

toekomst van De Leuningjes

 7 maart 2016

Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes werd half oktober 2015 gesloten vanwege een asbestbesmetting. In de weken daarna werd ruimte voor ruimte gecontroleerd of er asbest aanwezig was. Als de ruimte schoon was, werd deze door de gemeente vrijgegeven voor gebruik. Gelukkig konden de meeste ruimtes weer schoonverklaard en vrijgegeven worden. Alleen de grote zalen die we voor grote evenementen gebruiken, zijn nog niet vrijgegeven, omdat het schoonmaken van die zalen heel duur is.

Daarom heeft de gemeente aan ons als bestuur gevraagd om te bekijken of er in Poeldijk geen alternatieven zijn waar al onze sociaal culturele activiteiten zouden kunnen plaatsvinden. Wij hebben de afgelopen maanden samen met de Poeldijkse en Westlandse verenigingen, die onze grote zalen gebruiken, bekeken of er alternatieven zijn voor de Gerbera- en de Roos-zalen. We zijn tot de conclusie gekomen dat er geen alternatieven zijn, die dezelfde kwaliteiten hebben als de grote zalen in De Leuningjes:

  • de zalen zijn multifunctioneel te gebruiken, bij voorbeeld voor danswedstrijden, maar ook voor een concert of een toneelvoorstelling;
  • de huren zijn betaalbaar voor verenigingen die het zonder gemeentelijke subsidie moeten stellen;
  • de Gerbera is de enige zaal in het Westland met voldoende nooduitgangen en dus veiligheid voor groepen rolstoelgebruikers (zoals bij voorbeeld bijeenkomsten van De Zonnebloem)
  • het gebouw is goed bereikbaar en heeft ruime parkeergelegenheid.

De gemeente heeft aan ons gevraagd om een toekomstplan voor De Leuningjes te ontwikkelen, waarbij rekening is gehouden met de eisen die er tegenwoordig aan het exploiteren van een sociaal cultureel centrum worden gesteld. We hebben bij voorbeeld gekeken of de ruimtes in ons gebouw vaker gebruikt zouden kunnen worden, waardoor de exploitatie van het gebouw rendabeler wordt. Ook hebben we, samen met mensen die er verstand van hebben, gekeken hoe de uitstraling en de beleving van het gebouw verbeterd zouden kunnen worden. Dit toekomstplan gaan we woensdag 16 maart aanstaande aan de gemeenteraadsleden presenteren. Misschien vindt u het interessant om daarbij aanwezig te zijn? De bijeenkomst begint om 19.00 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor te ‘s-Gravenzande.

Als we met ons toekomstplan de raadsleden kunnen overtuigen, dat onze plannen haalbaar en betaalbaar zijn en als we hen kunnen overtuigen, dat de Poeldijkers het voortbestaan van De Leuningjes belangrijk vinden (dat kunt u laten zien door 16 maart ook naar ‘s-Gravenzande te komen), dan zal de gemeenteraad daarvoor geld beschikbaar stellen. We verwachten een eerste besluit daarover in de raadsvergadering van maart en een definitief besluit in de raadsvergadering van mei 2016.

Jeannet Hubbeling,

Namens het stichtingsbestuur van De Leuningjes

UPDATE 24 juli 2016:

Helaas heeft de gemeenteraad een beslissing uitgesteld tot het najaar van 2016. Duidelijkheid omtrent het voortbestaan van De Leuningjes kan dus vooralsnog niet worden geboden, onze zalen zullen zeer waarschijnlijk gedurende 2016 dan ook niet meer beschikbaar zijn voor de verhuur.

Uw steunbetuiging blijft uiteraard van harte welkom!