Leuningtjes header

Sociaal Cultureel Centrum in Poeldijk

Aanbestedingsprocedure in gang gezet

5 september 2016

Gedurende de zomer heeft De Leuningjes niet stilgezeten. Er heeft onderhoud aan pand en tuin plaatsgevonden en er is door de gemeente Westland uitgebreid onderzocht of er nog verborgen asbest aanwezig is in het pand. Gelukkig bleek dit niet het geval en heeft de gemeente vervolgens een aanbestedingsprocedure gestart m.b.t. het saneren van de besmette ruimtes.

Er vinden echter ook andere ontwikkelingen plaats. Het parochiebestuur van de R.K. Bartholomeuskerk te Poeldijk maakte bekend al geruime tijd na te denken over het multifunctioneel inrichten van het kerkgebouw en de pastorie, om het behoud van de kerk te kunnen bekostigen.

Wij vinden het positief dat nu duidelijkheid is ontstaan over de toekomstplannen van het parochiebestuur. Die plannen veranderen echter niets aan het (algemeen) belang waarvoor De Leuningjes staat. We gaan ervan uit dat het parochiebestuur met hun plannen dat algemeen belang niet zal willen schaden. De grootte van de zalen in De Leuningjes, hun rolstoeltoegankelijkheid en mogelijkheden zijn binnen het Westland niet te vergelijken, zeker in combinatie met onze parkeergelegenheid.

Daarnaast is in Poeldijk enige tijd geleden een initiatiefgroep gestart (Hart van Poeldijk), waar een aantal betrokken inwoners en organisaties nadenken over hoe het sociaal-culturele leven van Poeldijk het best tot zijn recht kan komen. De Leuningjes neemt, net als het parochiebestuur van de Bartholomeuskerk, deel aan deze initiatiefgroep. Hart van Poeldijk had reeds de gemeente gevraagd op korte termijn De Leuningjes te saneren en de zalen gebruiksklaar te maken en komt medio november met een voorstel voor de lange termijn.

Het resultaat van de eerdergenoemde aanbestedingsprocedure is al op 15 september bekend en wordt op 23 september toegezonden aan de gemeenteraad. Hopelijk kan hierdoor snel een start worden gemaakt met de sanering en zullen onze zalen weer gebruikt kunnen worden door de Poeldijkse en Westlandse verenigingen. Dan kan het KBO weer zijn wekelijkse kaartmiddagen in De Leuningjes houden en kunnen de verenigingen weer voor een redelijke prijs hun uitvoeringen en concerten in onze zalen geven.