Leuningtjes header

Sociaal Cultureel Centrum in Poeldijk

 Meer dan een oude veilinghal

24 februari 2017

De sanering van De Leuningjes vordert gestaag. Helaas werd gedurende de sanering duidelijk dat veel van de oude glorie de vuilnisbakken in verdween en de zalen er nogal kaal uit begonnen te zien.

Toen dit duidelijk werd, is door de gemeente en het bestuur van De Leuningjes in allerijl een enquĂȘte gehouden onder een groot aantal (oud-)gebruikers van De Leuningjes. Hierdoor werd duidelijk dat er toch echt wel behoefte is aan een een grote zaal, die meer is dan een kale, oude veilinghal. Dat kost welilswaar meer dan oorspronkelijk begroot, maar gelukkig zag een meerderheid van de gemeenteraad in dat dit toch echt nodig is, en eiste dat de grote zaal weer fatsoenlijk wordt opgeknapt.

Voor meer informatie, inclusief stemverhoudingen etc. zie ook de site van de WOS en het Algemeen Dagblad.