Leuningtjes header

Sociaal Cultureel Centrum in Poeldijk

De Leuningjes in Poeldijk is donderdagochtend 15 oktober uit voorzorg gesloten. De reden hiervoor is dat er tijdens een bouwkundige inspectie asbest was geconstateerd in de cv ruimte. Dit gaf aanleiding om het totale gebouw te controleren op asbest.
Uit de kleef- en luchtmonsters die gisteren zijn afgenomen is een verhoogde concentratie asbest geconstateerd, behalve in de peuterpluszaal en de bibliotheek. Momenteel wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd.

Wij willen u, als gebruiker van het pand, uitnodigen voor een informatiebijeenkomst hierover. De bijeenkomst is aanstaande vrijdag 16 oktober om 17.00 uur in de  raadszaal van het gemeentekantoor in Monster aan de Choorstraat 41.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over de laatste stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Westland