Leuningtjes header

Sociaal Cultureel Centrum in Poeldijk

Zomergroet

21 juli 2017

 

In het begin van dit jaar is De Leuningjes op asbest gesaneerd. In een periode van iets meer dan 3 maanden is al het aanwezige asbest uit De Leuningjes verwijderd. Dit was een grondige sanering, waardoor op dit moment onze zalen vrij van asbest, maar ook grotendeels vrij van aankleding en inventaris zijn.

Vanzelfsprekend kunnen de zalen van De Leuningjes pas worden gebruikt wanneer deze worden gerenoveerd. Het bestuur van De Leuningjes zet zich hiervoor in en ook de gemeenteraad sluit zich hierbij aan. In meerdere moties is de wethouder opgedragen De Leuningjes weer zo snel mogelijk gebruiksklaar te maken (waarbij “alleen casco” niet voldoende is). De laatste motie dateert van afgelopen 27 juni en is hier te vinden (bij agendapunt 18).

Definitieve duidelijkheid omtrent de toekomst van De Leuningjes is er helaas nog niet. Het college van B&W lijkt niet mee te werken aan het uitvoeren van de moties en waarschijnlijk worden pas op de commissievergadering van 27 september (en dan de raadsvergadering op 10 oktober) echt knopen doorgehakt.

Op 15 oktober 2015 werd De Leuningjes voorlopig gesloten omdat er asbest was geconstateerd. Oorspronkelijk zouden de zalen binnen enkele maanden weer beschikbaar komen voor gebruik. Helaas zullen we twee jaar later pas echt weten of en wanneer de zalen weer beschikbaar komen. De Leuningjes wil graag door, als sociaal cultureel centrum voor Poeldijk en het Westland. Wij doen dat met uw steun en steun van de gemeenteraad, daarvoor willen wij u hartelijk bedanken.