Leuningtjes header

Sociaal Cultureel Centrum in Poeldijk

Binnenkort meer duidelijkheid over toekomst

2 oktober 2017

 

In de zomer mocht De Leuningjes u informeren over de voortgang van de werkzaamheden bij De Leuningjes. Gezien dinsdag 10 oktober de toekomst van De Leuningjes zal worden besproken tijdens de vergadering van de gemeenteraad (vanaf 19:00 in de raadzaal te Naaldwijk), informeer ik u graag over de verschillende toekomstscenario’s die ontwikkeld zijn. Dit te meer omdat het een en ander aan onjuiste, suggestieve informatie in omloop is.

Zoals eerder gemeld, heeft de gemeenteraad meerdere keren aangegeven dat haast moet worden gemaakt met het weer gebruiksklaar maken van De Leuningjes. Dit mede ook op aandringen van muziekvereniging Pius X. In de maanden augustus en september is de gemeente hierom druk bezig geweest met het ontwikkelen van 2 plannen omtrent het gebruiksklaar maken van De Leuningjes. In beide varianten wordt uitgegaan van nog (ten minste) 5 jaar gebruik van De Leuningjes en beide varianten zijn in principe in de eerste helft van 2018 te realiseren, mits de gemeente doorzet. Deze plannen worden in de vergadering van 10 oktober aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft Duynisveld events & communicatie een derde variant ontwikkeld, die de afgelopen week al is gepresenteerd. Ook deze variant gaat uit van een gebruik van ten minste 5 jaar.

Er valt nog veel meer moois over al deze opties te melden. Maar als u nieuwsgierig bent, oordeelt u zelf! Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar toegankelijk en ook te volgen via Gemeente Westland TV (Caiway 68) of via http://webcast.nl/westland/#!/overview. Hopelijk wordt 10 oktober eindelijk de knoop doorgehakt en kan De Leuningjes binnenkort weer het sociaal culturele centrum van en voor Poeldijk en het Westland zijn.

Bedankt voor uw steun en een goed najaar!